reAgentuur on volitatud teatama

* * *

Reagentuur OÜ pakub ööklubides ja festivalidel sõltuvustervishoidu toetavaid ja kahjusid vähendavaid teenuseid
ning tegeleb teadlikkuse tõstmisega uimasti- ja sõltuvusvaldkonna teemadel.

Pakume platvormi illegaalsete uimastite tarvitamise-eelseks testimiseks seaduse piires
ning pädevat teavet nii uimastite tarvitamisega seonduvate mitmesuguste ohtude vähendamiseks
kui vajadusel ka sõltuvusravi-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenustega suhtlemiseks.

Samuti korraldame teabepäevi ning jagame pragmaatilist ajakohast nõu kõigile
kooliõpilastest klubipromootoriteni.


info@reagentuur.ee